Oproep tijdelijke medewerkers

De renovatiewerken van de buiten schrijnwerkerij zijn in volle gang. In het najaar plannen we de herinrichting van het Poldermuseum. De meeste kamers krijgen een nieuw uitzicht en invulling. Voor deze werken zijn we op zoek naar tijdelijke medewerkers. Wie zich geroepen voelt kan zich opgeven bij conservator François Schouwaerts, tel. 03/646 39 55 of via e-mail : fschouwaerts@skynet.be

Belangrijk bericht

Buitengevel Poldermuseum

Het Poldermuseum zal wegens de renovatiewerken niet heropenen met Pasen zoals steeds in het verleden het geval was. 

Het juiste moment van heropening zal later medegedeeld worden via deze website, de facebook pagina van het Poldermuseum, pers en de nieuwsbrief. Houdt deze kanalen zeker in de gaten.

Wij danken U voor uw begrip.