Nieuwsbrief juli

Nieuwsbrief juli

In de nieuwsbrief van juli berichten we u over de beslissing van het bestuur ivm de opening van het Poldermuseum, brengen we een Polders gedicht van één van onze medewerkers naar aanleiding van de herinrichting van het museum en bespreekt een andere medewerker zijn favoriete kamer.

Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via secretariaatpoldermuseum@gmail.com.

Foto : de kamer over WOI en WOII