Watersnood 1953

70 jaar geleden waren hectaren poldergrond herschapen tot een zee door bressen in de dijken langs de Schelde. Honderden gezinnen in Berendrecht, Zandvliet, Lillo en de andere dorpen zaten dagen ingesloten door het water. Veel vee kwam om door verdrinking. In Lillo vielen er drie doden te betreuren. Ook in Nederland, Duitsland en Engeland vielen er duizenden slachtoffers. We staan stil bij al dit leed dat nog dagelijks het leven beïnvloed van vele mensen die het meemaakten en familie en vrienden verloren.