Officiële opening Poldermuseum en thematentoonstelling

Op zaterdag 23 maart vond in het Poldermuseum de officiële opening van het nieuwe seizoen plaats. Ook werd de thematentoonstelling “Dré Van Eyken, De Polder-Breughel” officieel geopend. Dit gebeurde in aanwezigheid van de familie van Dré Van Eyken. Er waren toespraken van Rudi Sempels (voorzitter Poldermuseum), Frans Yzermans (voorzitter Koninklijke Heemkundige Kring Antwerpse Polder), Bob Van Eyken (zoon van Dré) en Carl Geeraerts (burgemeester District Berendrecht-Zandvliet-Lillo). Na deze toespraken werd de tentoonstelling officieel geopend en was er tijd voor een verzorgde receptie. Voor meer informatie over de thematentoonstelling kunt u terecht op Dré van Eyken, De “Polder-Brueghel”