Officiële opening Poldermuseum en thematentoonstelling

Op zaterdag 23 maart vond in het Poldermuseum de officiële opening van het nieuwe seizoen plaats. Ook werd de thematentoonstelling “Dré Van Eyken, De Polder-Breughel” officieel geopend. Dit gebeurde in aanwezigheid van de familie van Dré Van Eyken. Er waren toespraken van Rudi Sempels (voorzitter Poldermuseum), Frans Yzermans (voorzitter Koninklijke Heemkundige Kring Antwerpse Polder), Bob Van Eyken (zoon van Dré) en Carl Geeraerts (burgemeester District Berendrecht-Zandvliet-Lillo). Na deze toespraken werd de tentoonstelling officieel geopend en was er tijd voor een verzorgde receptie. Voor meer informatie over de thematentoonstelling kunt u terecht op Dré van Eyken, De “Polder-Brueghel”

Officiële opening Poldermuseum en thematentoonstelling

Op zaterdag 1 april vond in het Poldermuseum de officiële opening van het nieuwe seizoen plaats. Ook werd de thematentoonstelling “Polderschetsen André Gailliaerde” officieel geopend. Dit gebeurde door Marc Fierens, de abt van Averbode. Er waren toespraken van Frans Yzermans (voorzitter Koninklijke Heemkundige Kring Antwerpse Polder), abt Marc Fierens en Rudi Sempels (Cultuurschepen District Berendrecht-Zandvliet-Lillo). Na deze toespraken werd de tentoonstelling officieel geopend en was er tijd voor een verzorgde receptie. Voor meer informatie over de thematentoonstelling kunt u terecht op de pagina “Polderschetsen Andre Gailliaerde“.

Zondag 4 september : Johan Van Elst vertelt over Hoelen

De thematentoonstelling georganiseerd door de Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder draagt dit jaar de naam “Polderdorpen door de lens van Hoelen”.

Johan Van Elst, een expert op het gebied van Hoelen, komt meer duiding brengen over de postkaarten die Frans Hoelen en zijn familieleden hebben uitgegeven tussen 1901 en 1940. Deze postkaarten zijn van onschatbare waarde voor de streek ten noorden van Antwerpen. Ze tonen ons het leven zoals het werkelijk was. Frans Hoelen was eigenlijk een influencer “avant la lettre”.

De uiteenzetting door Johan Van Elst op zondag 4 september om 14 uur is zeker een aanrader.

Thematentoonstelling 2021-2022

In 1999 werd op initiatief van de Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder begonnen met de jaarlijkse organisatie van een thematentoonstelling. Onderwerp van alle exposities was steeds een Polderse aangelegenheid. Het Poldermuseum te Lillo is steeds gastheer geweest om dit initiatief gestalte te geven. In 2021 zitten we aan de 21ste editie.

Deze editie staat in het teken van de familie Hoelen uit Kapellen. Frans Hoelen (1870-1904) was de eerste fotograaf in Kapellen. Van beroep was Frans schilder. Tussen 1901 en 1903 produceerde hij postkaarten aan de lopende band. Na zijn vroege dood in 1904 zette zijn echtgenote Caroline Peeters zijn werk verder en dit met hulp van haar broer Louis als fotograaf. Op het einde van de jaren ’20 trad zoon Louis Hoelen in de voetsporen van zijn vader. Zo zorgde de familie Hoelen-Peeters tussen 1901 en 1939 voor een geweldig overzicht van o.a. de Antwerpse Polderdorpen. In het Poldermuseum kunt u tot 1 november 2022 terecht voor een overzicht van het werk van Hoelen en kunt u vergelijken hoe de toestand er honderd jaar later is. Op toontafels kunt u switchen tussen verleden en heden. Het is verrassend hoeveel herkenbaar u nog in de oude postkaarten terug vindt. De verdwenen polderdorpen Oorderen, Oosterweel, Wilmarsdonk, Oud-Lillo en Lillo-Kruisweg komen opnieuw tot leven.