Officiële opening Poldermuseum en thematentoonstelling

Op zaterdag 1 april vond in het Poldermuseum de officiële opening van het nieuwe seizoen plaats. Ook werd de thematentoonstelling “Polderschetsen André Gailliaerde” officieel geopend. Dit gebeurde door Marc Fierens, de abt van Averbode. Er waren toespraken van Frans Yzermans (voorzitter Koninklijke Heemkundige Kring Antwerpse Polder), abt Marc Fierens en Rudi Sempels (Cultuurschepen District Berendrecht-Zandvliet-Lillo). Na deze toespraken werd de tentoonstelling officieel geopend en was er tijd voor een verzorgde receptie. Voor meer informatie over de thematentoonstelling kunt u terecht op de pagina “Polderschetsen Andre Gailliaerde“.