Over het Poldermuseum

In 1959 werd te Wilmarsdonk op initiatief van E.H. Eelen de Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder opgericht. Aanleiding was de uitvoering van het tienjarenplan voor de Antwerpse Haven. Gevolg hiervan was dat de Polderdorpen Lillo, Oorderen, Oosterweel en Wilmarsdonk moesten verdwijnen. In de conservatieve geest van Eelen groeide het idee om wat mogelijk was voor het nageslacht te bewaren. En vanaf 1955 begon het verzamelen. De parochiezaal van Wilmarsdonk werd als het ware een museum. Honderden voorwerpen werden bijeengebracht. De zaal was al snel veel te klein. Uitbreiding (verhuis) was noodzakelijk. Zo ontstond het idee om een aantal representatieve personen uit de Polder bijeen te brengen met als doel dit patrimonium te bewaren en indien mogelijk nog uit te breiden.

Een eerste vergadering had plaats te Wilmarsdonk op 15 september 1959. Een tweede bijeenkomst op 15 oktober 1959 leidde tot de definitieve stichtingsvergadering van de vzw “Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder” en in het Belgisch Staatsblad van 5 november 1959 verscheen de stichtingsakte met volgende personen als stichtende leden :

 • Joannes-Baptista Eelen (Wilmarsdonk)
 • Graaf Daniël Le Grelle (Berendrecht)
 • Frans Bresseleers (Ekeren)
 • Hendrik Kanora (Ekeren)
 • Jan Roelands (Ekeren)
 • Albert Van den Bergh (Stabroek)
 • Louis Jacobs (Zandvliet)
 • Petrus Snoeckx (Zandvliet)
 • Louis Hendrickx (Berendrecht)
 • Constant Adriaenssens (Berendrecht)
 • Gustaaf De Lie (Berendrecht)
 • Frans Reynaerts (Lillo)
 • Frans Vermeylen (Oorderen)
 • Leon Ceulemans (Wilmarsdonk)

Het doel van de vereniging was o.a. vrijwaren en bewaren van al wat éénmaal heeft behoord tot de levensstijl, de zeden en de gebruiken van de bevolking uit de Polder. Het eerste bestuur bestond uit E.H. Eelen (voorzitter), Graaf Daniël Le Grelle (ondervoorzitter), Leon Ceulemans (secretaris), Frans Vermeylen (schatbewaarder) en Frans Bresseleers (raadslid).

De officiële opening van het Poldermuseum te Wilmarsdonk vond plaats op 19 december 1959. De zoektocht naar een nieuw onderkomen begon midden 1961 wegens de nakende afbraak van Wilmarsdonk.

Uiteindelijk werden door de Stad Antwerpen een aantal huizen in Lillo-Fort ter beschikking gesteld. Op 26 juni 1963 werd het Poldermuseum er plechtig geopend. Op 1 oktober 1986 wordt de VZW Poldermuseum Lillo boven de doopvont gehouden met een eigen bestuur, los van de heemkundige kring. Goede contacten en een zeer goede samenwerking vormen nog steeds de basis voor het behoud van het polders erfgoed.

Aalmoezenier Jan-Baptist Eelen

Een raad van bestuur uit de oude doos

Grote foto bovenaan : rechts de gebouwen van het Poldermuseum tijdens de mobilisatie van 1940 uit het boek “Lillo boven … en onder het zand“.