Wensen Poldermuseum Lillo

De raad van bestuur en de medewerkers van het Poldermuseum wensen U prettige feestdagen en een voorspoedig 2017. We wensen ook onze sponsors, sympathisanten en bezoekers van het Poldermuseum te danken voor de steun en interesse in het Polderse erfgoed gedurende het afgelopen jaar.