Erfgoeddag 2024

Op zondag 21 april 2024 is het opnieuw tijd voor Erfgoeddag. Met het thema ‘Thuis’ zoeken we uit wat het gewone zo bijzonder maakt, vroeger en nu. Een dag vol gevoelens, wetenswaardigheden, zintuigelijke ervaringen, ontdekkingen en vragen over uw nabije buurt, verbondenheid, migratie, reizen en nog veel, veel meer! Het Poldermuseum is op 21 april gratis toegankelijk van 10 uur tot 18 uur. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Erfgoeddag 2024.

Erfgoeddag 23 april

Op zondag 23 april neemt het Poldermuseum voor de tweede maal deel aan de Erfgoeddag. Het thema voor dit jaar is “Beestig”. Dit sluit helemaal aan bij de folklore die immens populair is in onze streek.

Het gansrijden is veel ouder dan men op het eerste zicht zou denken. De precieze periode en plaats waar het is ontstaan is na veel onderzoek nog niet vastgesteld. De vroegste vermeldingen dateren uit de Middeleeuwen. Toen was het volksvermaak waarbij niet al te zachtzinnig werd omgesprongen met het te « offeren » dier. Maar de oorsprong moet nog veel verder in de oudheid te zoeken zijn. In een periode waarin men het offeren van dieren zag als een goedstemmen van de goden of om een goede oogst te smeken. Het spel wordt op verschillende manieren beoefend : te voet, te paard, op een wagen, op schaatsen of in een bootje. Het doel is steeds hetzelfde : de kop van het lijf scheiden, hetzij door te trekken met de hand, hetzij door het slaan met een knuppel of zwaard.

Het gansrijden zoals door de negen maatschappijen in de Antwerpse Polder wordt gereden is ook nog terug te vinden in bijv. Duitsland en Nederland (Gawstrèkkers Grevenbicht). Maar nergens ter wereld wordt deze folklore nog op een dusdanig grote schaal beoefend als in de Antwerpse Polders. Van carnaval tot half vasten gaat er in de dorpen elk weekend een waar volksfeest door. Het hoogtepunt van het jaar is het keizerrijden dat doorgaat de zondag na half vasten. Dan komen de koningen te samen in het dorp van de uittredende keizer om een nieuwe te kronen. Wenst u meer te weten te komen over deze folklore van gansrijders, champetters, doktoors en verpleegsters, dan kunt u hiervoor op 23 april terecht tussen 10u00 en 18u00 terecht in het Poldermuseum Lillo.

De bezoekers kunnen tijdens de Erfgoeddag op 23 april deelnemen aan een tombola met als prijs een net van het gansrijden geschonken door Peter Paardekam. De waarde van dit net bedraagt 200 EURO.

Voor meer informatie over de Erfgoeddag 2023 kunt u terecht op https://www.erfgoeddag.be/