Internationale delegatie op bezoek in het Poldermuseum

Op woensdag 7 juni kreeg het Poldermuseum bezoek van Tim de Kock en Natalie Ortega. Professoren conservatie en restauratie aan de universiteit Antwerpen. Ze werden vergezeld door een delegatie van het departement geschiedenis en erfgoed van de universiteit van Bahir Dar en de artistieke directeur van de Ethiopian Art Conservation Program uit Addis Abeba. Het bezoek maakte deel uit van een kennismakingsronde met Belgische regionale musea in het kader van een onderzoeksproject. Het Poldermuseum werd uitgekozen omwille van het feit dat dit in tegenstelling tot de meeste andere musea enkel met vrijwilligers wordt gerund en met weinig budget. Het doel van dit onderzoek is om een opleiding conservatie restauratie op te richten in Bahir Dar met medewerking van de UA. De UA, de Kon. Heemkundige kring van de Antwerpse Polder en het Poldermuseum werkten in het verleden ook al samen waar dit bezoek dan ook een gevolg van was. 

Nieuwsbrief juni

De nieuwsbrief van juni is beschikbaar. Voor wie nog niet opnieuw is ingeschreven kan dit nog steeds doen via de website.

Zoekfoto : de foto hierboven werd genomen tijdens de kampioenenviering in derde klasse van Germinal Ekeren in 1988. Wie herkent hierop personen of misschien zichzelf, kan hiervoor contact opnemen met secretariaatpoldermuseum@gmail.com.

Wijziging procedure inschrijving nieuwsbrief

Er is onlangs een wijziging doorgevoerd aangaande het inschrijven voor nieuwsbrieven.

Dit dient automatisch te gebeuren, net zoals het uitschrijven.

Indien u de nieuwsbrief in de toekomst nog wenst te ontvangen, vragen we u om dit te bevestigen via inschrijven nieuwsbrief.

Nieuwsbrief mei

De vernieuwde nieuwsbrief is er. Met hierin informatie over de thematentoonstelling “Polderschetsen André Gailliaerde, de officiële opening van het nieuwe seizoen, de afgelopen erfgoeddag en natuurlijk de zoekfoto.

Vergeet niet opnieuw voor de nieuwsbrief in te schrijven via de website.

Zoekfoto : wie herkent de personen op deze foto of weet waar of wanneer deze gemaakt werd.

Erfgoeddag 23 april

Op zondag 23 april neemt het Poldermuseum voor de tweede maal deel aan de Erfgoeddag. Het thema voor dit jaar is “Beestig”. Dit sluit helemaal aan bij de folklore die immens populair is in onze streek.

Het gansrijden is veel ouder dan men op het eerste zicht zou denken. De precieze periode en plaats waar het is ontstaan is na veel onderzoek nog niet vastgesteld. De vroegste vermeldingen dateren uit de Middeleeuwen. Toen was het volksvermaak waarbij niet al te zachtzinnig werd omgesprongen met het te « offeren » dier. Maar de oorsprong moet nog veel verder in de oudheid te zoeken zijn. In een periode waarin men het offeren van dieren zag als een goedstemmen van de goden of om een goede oogst te smeken. Het spel wordt op verschillende manieren beoefend : te voet, te paard, op een wagen, op schaatsen of in een bootje. Het doel is steeds hetzelfde : de kop van het lijf scheiden, hetzij door te trekken met de hand, hetzij door het slaan met een knuppel of zwaard.

Het gansrijden zoals door de negen maatschappijen in de Antwerpse Polder wordt gereden is ook nog terug te vinden in bijv. Duitsland en Nederland (Gawstrèkkers Grevenbicht). Maar nergens ter wereld wordt deze folklore nog op een dusdanig grote schaal beoefend als in de Antwerpse Polders. Van carnaval tot half vasten gaat er in de dorpen elk weekend een waar volksfeest door. Het hoogtepunt van het jaar is het keizerrijden dat doorgaat de zondag na half vasten. Dan komen de koningen te samen in het dorp van de uittredende keizer om een nieuwe te kronen. Wenst u meer te weten te komen over deze folklore van gansrijders, champetters, doktoors en verpleegsters, dan kunt u hiervoor op 23 april terecht tussen 10u00 en 18u00 terecht in het Poldermuseum Lillo.

De bezoekers kunnen tijdens de Erfgoeddag op 23 april deelnemen aan een tombola met als prijs een net van het gansrijden geschonken door Peter Paardekam. De waarde van dit net bedraagt 200 EURO.

Voor meer informatie over de Erfgoeddag 2023 kunt u terecht op https://www.erfgoeddag.be/

Officiële opening Poldermuseum en thematentoonstelling

Op zaterdag 1 april vond in het Poldermuseum de officiële opening van het nieuwe seizoen plaats. Ook werd de thematentoonstelling “Polderschetsen André Gailliaerde” officieel geopend. Dit gebeurde door Marc Fierens, de abt van Averbode. Er waren toespraken van Frans Yzermans (voorzitter Koninklijke Heemkundige Kring Antwerpse Polder), abt Marc Fierens en Rudi Sempels (Cultuurschepen District Berendrecht-Zandvliet-Lillo). Na deze toespraken werd de tentoonstelling officieel geopend en was er tijd voor een verzorgde receptie. Voor meer informatie over de thematentoonstelling kunt u terecht op de pagina “Polderschetsen Andre Gailliaerde“.

Nieuwsbrief april

Nog een week en het Poldermuseum opent opnieuw zijn deuren. In de nieuwsbrief van april o.a. meer informatie over openingsdagen en tarieven, de erfgoeddag op 23 april, de thematentoonstelling “Polderschetsen André Gailliaerde” en natuurlijk de zoekfoto.

Zoekfoto : Wie herkent personen op bovenstaande foto of weet waar en wanneer deze genomen werd.

Watersnood 1953

70 jaar geleden waren hectaren poldergrond herschapen tot een zee door bressen in de dijken langs de Schelde. Honderden gezinnen in Berendrecht, Zandvliet, Lillo en de andere dorpen zaten dagen ingesloten door het water. Veel vee kwam om door verdrinking. In Lillo vielen er drie doden te betreuren. Ook in Nederland, Duitsland en Engeland vielen er duizenden slachtoffers. We staan stil bij al dit leed dat nog dagelijks het leven beïnvloed van vele mensen die het meemaakten en familie en vrienden verloren.

Wensen Poldermuseum Lillo

Het bestuur en de medewerkers van het Poldermuseum wensen U prettige feestdagen en een voorspoedig en een gezond 2023. We willen bij deze onze sponsors en sympathisanten van het Poldermuseum danken voor de steun en interesse in het Polderse erfgoed gedurende het afgelopen jaar.

Albert De Vree overleden

We ontvingen vandaag het droeve nieuws dat Albert De Vree vorige week in zijn huis aan de Spaanse Molenstraat te Zandvliet is overleden. We wensen de familie en vrienden veel sterkte bij zijn overlijden. Albert was ook heel belangrijk voor het Poldermuseum. Hij is één van de ambassadeurs van het museum. Hij werd in 1942 geboren in Lillo en maakte de omwenteling in de Antwerpse Polder van dichtbij mee. Als kunstenaar vereeuwigde hij de verdwenen dorpen en bracht ode aan folklore figuren zoals de Grote Klos. Zijn nalatenschap is te vinden in het Poldermuseum. Albert, we gaan je missen en willen je bedanken voor alle jaren dat we hebben mogen samenwerken.